fitboxns@gmail.com0603259159 . 0643878708
Uveli smo nove termine za PressFit mini grupu u Fitbox-u Centar! Novi termini: Utorak, četvrtak i petak u 20h. Pregled svih termina PressFit-a: