Dinamička nervnomišićna stabilnost je moderna metoda duboke stabilizacije lokomotornog sistema. Duboka stabilizacija bazirana je na nervnomišićnom razvoju deteta u prvoj godini života. Način života, specijalizacija u sportu, povrede, operacije, nedostatak kretanja i mnoge druge navike koje prate moderan način života dovode do poremećaja lokomotornog aparata.Posledica je veliko opterećenje jednog, a neaktivnost drugih delova kretnog aparata što dovodi do pojave disbalansa, bola, kao i neefikasnog pokreta. Uloga DNS instruktora je da uoči, a potom i otkloni neispravan pokret. DNS zahteva individualan pristup, jer se tokom DNS treninga telo dovodi u idealan položaj i na taj način se smanjuje aktivnost preopterećene regije, a inicira ponovna aktivnost neaktivne regije. Dinamička nervnomišićna stabilnost je prvi preduslov sigurnog i efikasnog pokreta. Koristeći DNS metodu, stabilnost trupa postaje automatska radnja.

Posledica je poboljšanje funkcionalnosti i stabilnosti, a samim tim i dugotrajno smanjenje ili potpuni nestanak bolova. Cilj DNS treninga je naučiti pojedinca novim, pravilnim kretnim obrascima koji ne opterećuju kretni aparat, a onda naučeno preneti u svakodnevne životne, rekreativne ili sportske aktivnosti.

Tagovi