fitboxns@gmail.com0603259159 . 0643878708
Programi rekreativni boks i prilagođeni fitnes su na pauzi od 1. avgusta do septembra.   Tačan datum kada ćemo ponovo početi sa ovim programima biće […]