fitboxns@gmail.com0603259159 . 0643878708
Koliko nam se puta desilo da vežbamo duži vremenski period, a rezultati sporo ili nikako ne dolaze?