TEND je jedinstvena metodologija koja je nastala u okviru Fitbox kluba. Sam akronim TEND označava Trening, Edukaciju, Nutricionizam i Dijagnostiku. Ova metodologija je proistekla iz dugogodišnjeg rada Sandre i Strahinje koji su inspirisani najnovijim istraživanjima odlučili da teoriju stave u praksu i to rade veoma uspešno što potvrđuju zadovoljni klijenti širom Srbije, ali i inostranstva. TEND se uspešno primenjuje u klubu LifeSport na Banovom Brdu, a ubrzo po toj metodologiji počinje sa radom i Athleti iz Obrenovca.

Šta znači akronim TEND?

T u TEND-u koje označava Trening. Trening je Temelj našeg rada. Kroz najnovije metode rada, sabrana znanja o fiziologiji čoveka, medicini sporta i samoj kineziologiji sprovodi se Trening.

E u TEND-u označava Edukaciju. Sam program Edukacije podeljen je na dva dela. Prvi deo je onaj koji se sprovodi u radu sa vežbačima gde se svaki od naših vežbača upoznaje sa sopstvenim organizmom, uči o korisnim navikama u ishrani i svakodnevnom životu kao i kako da ih implementira u praksi, dok se drugi deo odnosi na naše kolege iz struke – nutricioniste i trenere. Do sada smo održali mnoštvo predavanja i radionica, a izuzetno smo ponosni na činjenicu da po našoj metodogiji rade klub LifeSport iz Beograda, a uskoro i Athleti iz Obrenovca.

N u TEND-u označava Nutricionizam . Nutricionzam je oblast koja se poslednjih godina rapidno razvija. Prema našoj metodologiji koristimo najnovije neinvazivne metode za utvrđivanje nivoa vitamina i minerala u organizmu, kao i testova intolerancije na hranu. Svakom klijentu se pristupa individualno u odnosu na pol, godine, zanimanje, kao i svakodnevne navike.

D u TEND-u označava Dijagnostiku. U svom radu koristimo najnovije metode dijagnostike ta utvrđivanje funkcionalnog stanja organizma pojedinca, nivoa forme, motoričkih sposobnosti, mišićnih kompenzacija kao i stanja kičme, kukova i celog aparata za kretanje.


TRENING
EDUKACIJA
NUTRICIONIZAM
DIJAGNOSTIKA